Rekommendationer

Vad kan du räkna med efter en kopp?


Andelen kejsarsnitt ökar. Många lever med tron ​​att de har färre födslar, komplikationer och tänkbara resultat när de föder ett kejsarsnitt istället för en vaginal födelse. Låt oss se vad som kan räknas efter kejsarsnitt.

Vad kan du räkna med efter en kopp?

Kejsarsnitt är en stor "hit", i många fall en verkligt livräddande operation, men det är onödigt att förneka att det används i många fler fall än det skulle vara motiverat. Många kvinnor initierar själva en läkare för att föda ett barn med kejsarsnitt och fruktar konsekvenserna av vaginal födelse (särskilt från ryggen) och smärta. Samtidigt räknar de inte med kejsarsnitt i alla fall bukmyter, som kan påverka andra organ, påverkar också vävnaderna, buken, även om den utförs med hjälp av den mest uppdaterade kirurgiska proceduren. vйrvesztesйggelEfter operationen måste modern ligga ner, få en infusion, och i många fall är det svårare att ta hand om barnet. detta kan påverka amningen. Även om amning inte är ett hinder för framgångsrik amning, kan det faktum att de första 8-12 timmarna av barnets orörlighet försvinner från barnet få ammningsproblem. Mjölk börjar vanligtvis snabbare än efter vaginal leverans. På grund av smärta i ärr och mage i magen är det mycket svårare att hitta en bekväm hållning som är avgörande för amning, elhъzуdhat.A att flytta är smärtsamt: Ärrhuvud, magmuskeln läker inte (även om den varken är transparent eller snittad). Det kan vara smärtsamt att hosta, att heliga, skratta, ofta rapporterar mödrar att de inte känner på samma sätt under snittet, йrzйketlen dessa kroppar är fulla av kroppar, stickande känsla. Vissa människor tänker på det över tiden, men i andra fall överlever de hela livet. Detta är ett helt normalt fenomen och det kan vara skrämmande. цsszenцvйsek det kan inte inträffa efter bara kejsarsnitt, men efter alla bukoperationer kan det finnas så kallade magköttet. Detta kan gå hand i hand med allvarlig, varaktig smärta. Att hitta det svårt och behandla med en annan bukoperation rapporteras ofta som en smärtsam sexuell affär, vilket förändras med god chans att bli gravid, men det är också viktigt för paret att börja med. Avslappning och gradvis ansträngning spelar en viktig roll i regenereringen.Näst i graviditeten är sannolikheten för en ny kejsarsnitt mycket högre, även om inga bevis för svetsning rapporteras. I Ungern stödjer få läkare och institutionella protokoll VBAC (vaginal födelse efter kejsarsnitt eller vaginal förlossning). Och efter två kejsarsnitt tar det ett mycket allvarligt snurra och en bra mängd tur att hitta en stödjande mamma för din vaginala födelse. post traumatisk stress Valuta: Födelse är en betydande känslomässig och psykologisk händelse i alla kvinnors liv. Mödrar som inte efteråt känner sig motiverade att ha kejsarsnitt rapporterar ofta besvikelse, sorg, misslyckande, särskilt kvinnor. Och detta kan påverka en hel del saker: att ha en annan baby, ha sex, amma, att ha en baby. Och naturligtvis för mammas uppskattning, för kortare eller längre mental hälsa.
  • Fler och fler kvinnor väljer kejsarsnitt och behöver bli upplysta
  • Vad ska vi räkna efter kejsarsnitt?
  • Koppning från barnets synvinkel