Användbar information

Det är inte bara för skojs skull att du behöver bilder i boken


En ny studie fann att illustrationerna i berättelserna inte har ett primärt estetiskt värde utan bidrar väsentligt till lärarnas berättelse.

Inte bara för skojs skull, bilder behövs i bokenStudien involverade 41 barn och undersökte effekten av illustrationer i böcker på barnens minne med hjälp av ögonspårning. Studien publicerades i Journal of Experimental Child Psychology. Forskningen Takács Zsуfia Katalin, ledare och forskare för ELTE PPK Cognitive Development and Education Research Group Adriana G. Buss (VU University Amsterdam). Det framgår av vår forskning att illustrationer som är nära besläktade med berättelsen bidrar till barnens förståelse av texten. Berättelsen där illustrationen inte är relaterad till berättelsens glas bidrar mindre till en bättre förståelse av texten. bara för att gradvis minskas och sedan överges, bara hos äldre barn är illustrationsrollen ur glasets synvinkel.
  • Vad ska vi läsa för gymnasieelever?
  • Är klassiska berättelser för skrämmande för dagens barn?
  • Vad berättar vi för barnet?