Rekommendationer

Se upp för den här ryttaren, det är farligt


Hög löslighet av formaldehyd mätt i kinesisk bambofiber innehållande melaminfiberpolver är polskt effektivt. Produkterna skickades också till Ungern.

Innehåller farligt ämne efter effekt (bild av iStock)Den nationella myndigheten för livsmedelskedjan (Nibih) begär det som har köpt läderet, använd det inte. Den berörda produkten är melamin, Bärbar stenfiber med bambufiber, av a WHO: s butiker fanns på marknaden, serienummer 71646971 och RASFF referensnummer 2019.2926. Byrån rapporterade ärendet genom Europeiska kommissionens Rapid Alert System (RASFF). Myndigheterna kontaktade den inhemska distributören av produkten, som på grundval av ett samtal från moderbolaget tog bort problemprodukten från dess hyllor. Det kan också finnas i livsmedel i små mängder i naturligt slam eller som en källa till föroreningar, till exempel på grund av urlakning från plast. Formaldehyd absorberas oftast i människokroppen med luft. Inandning av stora mängder orsakar ögonirritation och kan på lång sikt öka risken för vissa cancerformer - säger Nebihs webbplats.