Svar på frågorna

Lärare kan inte prata om lön


Kampanj för deras låga lön, nu kommer vi att förbjuda dem att prata om det.

Den nationella ungdomsgrenen av utbildningsförbundet har inlett en kampanj för att utbilda lärare om hur mycket klubben är. Nu framgår det av sekretessförklaringen i din besittning att ditt namn är blockerat från att undervisa lärare i skolor som tillhör Szekesfehervars tankerulet för att prata om deras löner.Lärare kan inte prata om lön (foto: iStock) Undertecknarna av konfidentialitetsförklaringen måste förklara att alla fakta, uppgifter och information som de har blivit medvetna om under sina uppgifter ska hållas hemliga och inte får lämnas ut till någon tredje part. uppgifter om personliga förmåner och tystnadsplikten kommer att överleva uppsägningen. Det är bara tystnadsplikt att frigöra lärare, annars är de emot mot disciplinåtgärder.
  • Lärare demonstrerar med betala foton
  • Mer än 2300 lärare saknar systemet
  • Vad är fel med ungerska utbildningen?