Användbar information

Kan du vara född upp till 70 år?


I Indien beräknas det att det finns 20 000 fertilitetskliniker, inklusive de med artificiell insemination utan åldersgränser. En 70-årig kvinna kan göra samma sak för att få ett barn.

Kan du vara född upp till 70 år?Indian Rajo Devi Lohan 79 år gammal och har en 9 år gammal baby. Hon blev inte gravid under de 56 år av sitt äktenskap och blev så småningom barn i en kolv vid 70 års ålder. Under tiden blomstrar den konstgjorda befruktningsindustrin: enligt vissa uppskattningar finns det 20 000 fertilitetskliniker i landet. Kolvförfarandet har funnits i 40 år, men i många länder är det begränsat till att bli lättare årligen, t.ex. I Tyskland, mellan 25 och 40 år, i Österrike, är klimakteriet tidsgränsen för intervention. I Indien är dock nästan allt möjligt eftersom inte alla kliniker följer rekommendationen från det lokala rådet för medicinsk forskning, som inte rekommenderar ingripanden under 50 år. En 70-årig kvinna har ett annat ägg, men hon har gått ner i vikt medicalonline.hu under banan för Private Banking.
  • En italiensk kvinna föddes 56 år gammal
  • Baby över 50 - första karriär, sedan familj?
  • Vi är inte unga, kan vi få barn?