Användbar information

Enåringen som föder sitt modersmål är mer sympatisk


Vid ett års ålder uppskattar ett barn bättre om de är födda på sitt modersmål, men det betyder inte att människor som är födda på ett främmande språk är värderade negativt.

Ettåringen föredrar att tala sitt modersmål


Allt detta visar att det är oss födelseplats att vara mer öppen för bekanta grupper, men också den lärda aversionen mot okända, främmande grupper - personalens attityd vid University of British Columbia. " om sympati och ogillar för främlingar som oss föds, eller har du ett lärt beteende, säger forskarledaren. Anthea Pun, en forskare på UBC. Tidigare forskning har visat att ett treårigt barn redan har nytta av liknande kulturer och det bärs med viss negativ negativitet de som är annorlunda. För yrkesverksamma var frågan vad som händer i spädbarnet, vilket påverkar denna typ av orientering. Experterna genomförde sex experiment med 456 spädbarn med åtta och sexton månaders mellanrum. Som det visade sig, vid ett års ålder, är barnen inte bara helt igenkänner utan också föredrar sitt modersmål, vilket tyder på att vi är födda av en född preferens. Men dessa barn har inte en negativ uppfattning om andra språk och kulturer, så den här förutfattade idén är förmodligen ett mindre lärt beteende.Relaterade artiklar:
- Sju månader gamla barn kommer att öva sitt tal i sju veckor
- Underbarnet med ett barnanförande, leende med exempel
- Så engelska med barnet!