Rekommendationer

Testa för AFP istället för AFP som förväntar sig korrekta och pålitliga resultat!


Från ett enkelt blod till ett moderblod ger det nya testet dig 100% pålitliga resultat.

Idйn jъliusban officiellt eltцrцltйk kцtelezх foster szыrхvizsgбlatok palettбjбrуl de fruktade, mйgis inrikes terhesgondozбs har haft alapkцvekйnt szбmon AFP vizsgбlatot, vilket orsakade en hel del kismamбnak бlmatlan йjszakбt, eftersom det ofta är felaktiga, pekar eredmйnyt gav tйvesen kцvetkeztetni fostret fejlхdйsi rendellenessйgйnek valуszнnыsйgйre.A vizsgбlat megszьntetйsйrхl eller istället tester som kan mer exakt bestämma vissa genetiska avvikelser, dr. Kbli med Gborr, vi pratade med CryoSave Ungerns medicinska rådgivare.
Obligatorisk AFP-test för gravida kvinnor avbröts officiellt den 1 juli 2014. Detta visar sig vara användbart på många sätt: det gör inte bara att minska andra mödrar, men läkare som kämpar med AFP kan också misstänkas för att behöva klara obligatoriska screeningtest. Men varför var de så rädda för AFP?
Numera har AFP-screeningmetoden, som är unik i Europa, gjort den organiska delen av de obligatoriska screeningtesterna endast i Ungern. Eftersom testet fungerade med en mycket hög felfrekvens eliminerades det tidigare i de obligatoriska screeningtesterna i andra länder. AFP är en fetus-härledd vit, ъn. alfa-fetoprotein, som förekommer i moderns blod genom moderkakan, och nivåerna ökar när graviditeten fortskrider.
AFP visade låga värden i många friska graviditeter. På grund av den höga felfrekvensen visade sig tron ​​att låga AFP-nivåer är en entydig indikator på Down-Gorge vara hård. Att försumma en obligatorisk undersökning vid den tiden skulle emellertid i många fall ha lett till rättsliga konsekvenser för läkaren och som ett resultat av den stora men onödiga invasionen av AFP-värden, läkare som är gravida.
Även om den obligatoriska AFP-screeningen, som inte gav några pålitliga resultat, förblir ett problem vid diagnosen kromosomavvikelser. Eller annat?
Ultraljudundersökningar som stöds av OEP kan verkligen peka på utvecklingsavvikelser, men invasiva undersökningar, såsom fostervattencentrifugering, kommer att fortsätta att tillhandahålla tillförlitliga bevis på kromosomavvikelser. Dessa ingrepp utgör emellertid en ganska tung börda för den gravida modern, för att inte tala om den inneboende risken att risken för missfall kan vara så hög som 1 procent. För att ladda detta utrymme och kringgå den invasiva analysen har genomet utvecklat den icke-invasiva analysen för lugn.
Varför rekommenderar du den här metoden till gravida kvinnor och ammande kollegor istället för fostervatten? Vad är värt att veta om? Till skillnad från riskfylld amniocentes krävs endast ett moderns blodprov för att utföra testet. Dessutom påverkas inte modern och fostret negativt av blodutgången. Testet analyserar fosterets DNA i moderblod, vars incidens ökar när graviditeten fortskrider. Från vecka 9 och framåt, inom en vecka, kan testet bestämma om det finns en kromosomavvikelse i fostret.

Endast ett mammalt blodprov krävs för att utföra ett fosterkromosomavvikelsestest


Det bör också noteras att lugnetestet har visat sig vara tillförlitligt när det gäller artificiell befruktning och för tvillinggraviditeter.
Vilken erfarenhet har du fått hittills när det gäller testnoggrannhet, tillförlitlighet? Med andra ord, hur mycket kan läkare och blivande mödrar leta efter de resultat de letar efter?
Testets noggrannhet validerades också i en grupp av 115 tvilling gravida kvinnor. Under undersökningarna fick de endast och uteslutande de resultat som var sanna, inga årliga resultat erhölls. Baserat på allt detta ger den opålitliga AFP-undersökningen och behovet av ett invasivt ingripande med amniocentes en mycket enkel och det informerar modern och den behandlande läkaren om skillnaderna i en individuell takt.
Hur kan en gravid kvinna få testet?
Testen kan beställas från det lilla barnet eller på www.genoma.com. Gravida kvinnor kan få blodet som krävs för att utföra testet, antingen i vilande eller i närmaste laboratorium.