Andra

Luthersk födelse sprider sig - men är det säkert?


Fler och fler kvinnor som förväntar sig ett barn väljer att få en Lotus-baby. Lutherus födelse är att barnet inte aborteras omedelbart efter födseln, så att spädbarnet förblir anslutet till moderkakan.

Mer och mer väljer vi luteanfödelse


Hur länge? Samtidigt är sladden självspridd och faller av. Denna naturliga process kan ta mer än en vecka, så de som väljer lutealfödelse måste vara beredda på det faktum att blötdjur, utfodring, rörelse och sömntabletter är mer benägna att ge bättre resultat - den innehåller användbara näringsämnen som den nyfödda kan behöva för att underlätta övergången mellan inuti och utanför livet.Enligt den senaste forskningen är det verkligen fördelaktigt ur hälsosynpunkt att inte sluta sladden omedelbart efter födseln, men att vänta 15 minuter med denna operation, men det finns risker för lutealfödelse. Du är det moderkakan, efter att den har lossnat, är inget annat än en död vävnad. Och eftersom det innehåller blod, så är också bakterier. Det är därför du måste tänka på om ditt barn verkligen vill "bära" en bakteriefylld vävnad i flera dagar ... Experter utesluter inte att det kommer att bli mer och mer utrymme för premature barn. Även om skum kan verka lovande, varnar läkarna: riskerna är mer än fördelarna. Det är i alla fall tidskrävande att genomföra lämplig forskning och ge tillförlitliga resultat om fördelar och nackdelar med lutealfödelse.Dessa kan också vara av intresse för ämnet för sladd:
  • Sladd - det sista
  • När måste du klippa sladden?
  • Vi bör inte bada de nyfödda omedelbart