Huvuddel

Musikpedagoger kommer att utbildas av Inhumants


Trettiotvå musiker är utbildade i Buda, sade Ilona Grouh, utarbetaren av Ringatou-metoden, utbildningen i XI. distrikt, men skulle vilja se det i det andra distriktet.

Förutom att utveckla sina musikaliska färdigheter, kan Bécscsidé-lärare också lära sig musikundervisningsmetodik i sin tidiga barndom.Musikpedagoger kommer att utbildas av Inhumants László Molnár, vice borgmästare i Nya Buda, talade här, utbildning för lärare är gratis och kostnaderna finansieras gemensamt av regeringen och staten.
  • Musikinlärning påverkar hjärnan
  • Musik kan förbättra spädbarnens språkkunskaper
  • Musikterapi kan också hjälpa till att utveckla premature barn


Video: Kandidat musikal (Januari 2022).