Huvuddel

Efter varje nyfött planteras ett träd


Fler och fler bosättningar planteras varje nyfött, och nu har Vpalpalota anslutit sig till initiativet.

Fler och fler platser planteras i landet efter varje nyfött. "Låt oss sätta ett träd efter varje barn!" med namnet Vpalarota som nu går med i initiativet. Enligt Polynuvians24 vill regeringen se fler och fler gräsmarker och trädområden i staden.Alla nyfödda är planterade med träd (foto: iStock) Jag anser att det är ett viktigt mål att införa buskar och träd i den för närvarande fauna miljön. Plantering kan skapa ett trevligt, gräsbevuxet område, och det kommer också att förbättra dränering av regnvatten avsevärt, sade han. Szilvia Galambos Medborgaren är också involverad i initiativet: de kan föreslå platser och en communityplats kommer att lanseras.
Den lokala regeringen hoppas att planteringsinitiativet också kommer att ersätta de träd som för närvarande är på fel plats, mitt i trädet.
  • 3 fantastiska saker som ditt nyfödda barn kan göra
  • 6 konstiga fakta om nyfödda
  • De 20 vanligaste frågorna om nyårsafton